Dont Display

Yönetici ve Lider Koçu

İş yaşamıdaki değişken, belirsiz, kompleks ve karmaşık koşullar hakim. Bu ortamı tanımlamak için, bu kavramların İngilizce karşılığı olan “Volatility”, “Uncertaiity”, “Complexity” ve “Ambiguity” kelimelerinin baş harflerinden oluşan VUCA ifadesi kullanılıyor.

Özellikle kariyer basamaklarında ilerledikçe, yönetilen ekipler genişledikçe, hedefler ve beklentiler arttıkça, VUCA ortamının yarattığı baskı ve stres seviyesi de yükseliyor.

Böyle bir ortamda, bir taraftan astlarınız, üstleriniz, rakipleriniz, rolünüz, sorumluluklarınız ile mücadele ederken, diğer yandan beklenti ve hedefleri karşılamanız gerekiyor. Bunun için de, bireysel anlamda gelişim ve değişim göstermeniz kaçınılmaz oluyor.

Buna karşılık, yukarılara çıktıkça etrafınızda konuşacak, paylaşacak, destek alınacak kişilerin sayısı azalıyor. Hele en tepe noktaya geldiğinizde, yalnızlığın boyutu daha da artıyor.

Ekibimizi, işimizi ve kendimizi en ideal şekilde yönetmek, arzu edilen değişim, gelişim ve dönüşümü başarmak zorlu bir yolculuk . Bu süreçte, bize destek olacak, rehberlik yapacak, yanımızda bir yol arkadaşına gereksinim duyuyoruz.

Özellikle, çalışma hayatı içerisinde

  • Üst yönetimde yer alan
  • Yeni bir göreve atanan veya bunun için hazırlanan,
  • Kurumlarında değişim yönetim sürecine liderlik eden veya bu süreçten etkilenen,
  • Yönetici adayı olarak gelişim programında yer alan

bireyler bu ihtiyacı daha net hissediyor.

Yönetici ve liderlerin bu değişim, gelişim ve dönüşüm yolculuklarında, koç ve mentor olarak yol arkadaşlığı yapıyorum.

Beğendiyseniz Lütfen Paylaşın