Dont Display

Startup girişimlere mentorluk

Girişim ekosisteminin, dünyanın geleceği için çok önemli bir rol oynayacağına inanıyorum.

Genç, eğitimli, yaratıcı bireylerin içerisindeki girişimci ruhun iş dünyasına yansıması kaçınılmaz.

Özellikle insurtech ve fintech alanında, girişimcilerin fikirlerini ve hayallerini gerçeğe dönüştürme yolculuğuna mentor olarak destek oluyorum.

Kurumsal hayatın kalıpları içinde yer almak istemeyen, peşinden koşacak bir hayali ve yaratıcı fikri olan girişimcilerin sayısı hızla artıyor. Teknolojik gelişmeler, internet ve sosyal medya, girişimcilerin önünde çok farklı fırsat penceleri açıyor. Artık bir fikri ürüne dönüştürmek, müşterilerle buluşturmak, hatta global pazarlara açılmak çok daha hızlı, kolay ve ucuz.

Öte yandan, yaratıcı fikirlere sahip bu girişimcilerin önünde oldukça zorlu bir yol var.

Bulunan fikir ne kadar parlak olsa da,

  • bu fikri doğru bir ürüne dönüştürmek,
  • yatırımcıları ikna edecek etkiyi uyandırmak,
  • ekibi büyütürken, yola çıkılan değerleri ve takım ruhunu korumak,
  • strateji, vizyon, organizasyon yapısı gibi alanlarda kurumsallaşmayı sağlamak,
  • ihtiyaç duyulan operasyonel ve organizasyonel büyümeyi sağlamak

gibi noktalarda girişimcilerin mentor desteğine ihtiyacı kaçınılmaz.

Özellikle insurtech ve fintech alanında, girişimcilerin fikirlerini ve hayallerini gerçeğe dönüştürme yolculuklarında mentor olarak destek oluyorum.

Beğendiyseniz Lütfen Paylaşın